دانلود آهنگ امیر عظیمی شهید زنده

Download Music Amir Azimi Shahide Zende

آهنگ امیر عظیمی بنام شهید زنده

کنار مرزهای سرزمینی

که لاله های سرخش در بهشت است

دانلود آهنگ امیر عظیمی شهید زنده

 

متن آهنگ شهید زنده از امیر عظیمی

کنار مرزهای سرزمینی

که لاله های سرخش در بهشت است

برای قهرمان نسل من که

شهادت اسم خوبه سرنوشت است

کنار خاک ریز رو به دشمن برای مرگ پاک یک ترانه

برای اقتدار اسم یک مرد برای نامه های محرمانه

برای فاتحان فتح خیبر به نام آن خدای فجر چهارم

برای مردمان بی نشون برای قهرمان بی مزارو

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e

برای قهرمان جنگ من برای خاکریزو خطو مین

به نام مرد میدان رزم به نام رمز فتح المبین

برای کربلای پنج برای قصه های رنج

بدون مرزها و جغرافیا برای قهرمانی بی ریا

به حکم یک ستاره ای برای سردار اسطوره ای

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e

ترانه آهنگ شهید زنده از امیر عظیمی

بدون مرزها و جغرافیا برای قهرمانی بی ریا

به حکم یک ستاره ای برای سردار اسطوره ای

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e

به جای گلهای رازقی بمب های خوشه ای

be jaye golhaye razeghi bobhaye khoshe e

قهرمان نسل من یک شهید زنده ای

ghahreman nasl man yek shahid zendeh e